Vzděláváme mladou generaci

Spolupracujeme se Střední školou technickou Opava a také se Střední školou průmyslovou a uměleckou Opava.

Strojařina je perspektivní obor. Snažíme se zlepšit povědomí, že strojařina již není práce, kde jste špinaví od oleje v zažmoulané černé hale. V dnešní době je to čistá práce, převážně s počítačem, 3D modely.

Inspirovali jsme se ve firmě Yamazaki Mazak, kde jsme viděli výrobu strojů v krásných čistých halách s bílou lesklou podlahou.

 
Studiem strojírenských oborů se velice slušně uživíte v budoucnu a nemusíte se bát o své uplatnění.
 
Lze u nás vykonávat školní praxi. Máme zaveden i systém stipendií. Můžete tak získat při škole finanční příspěvek.
 
Spolupracujeme také se základními školami. Snažíme se dostat co nejvíce dětí na strojírenské obory.
 
Pořádáme exkurze v naší firmě, přednášky na školách.
 
Účastníme se konferencí, veletrhů a výstav.
 
Pořádáme Dny otevřených dveří jak pro naše zaměstnance, jejich rodiny, tak i širokou veřejnost.