Řízení jakosti

Naše firma je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ve spojitosti s naším celofiremním systémem jsme schopni udržet si vysokou úroveň kvality produkce a plnění termínů.

CERTIFIKÁT

Jsme mimo jiné certifikovaní i pro kalibraci měřidel: posuvky, mikrometry, kalibry, měrky.

Součástí našich prostor je klimatizovaná měřící místnost, kde jsou umístěny 2 CNC 3D měřící stroje firmy Wenzel: LH54 a LH87. Díky těmto strojům jsme schopni zajistit plnou kontrolu nad kvalitou našich dílců. Zajišťujeme jak vstupní, tak i mezioperační a samozřejmě finální kontrolu výrobku. Stroje patří mezi špičku v měřicí technice a oba jsou vybaveny sondami firmy Renishaw.
FMEA, APQP, FAI, CTQ zajišťujeme na přání zákazníka.

Politika kvality

Kvalita a dokonalost:

Kvalitu a dokonalost našich výrobků vnímáme jako nejdůležitější parametr pro spokojenost našich zákazníků. Odmítáme pustit ze dveří společnosti jakýkoli výrobek, který nebude po všech stránkách dle požadavku zákazníků. Vnitřní zmetky vnímáme jako zlo, zákaznickou reklamaci jako potupu.

Poctivost:

Ke každému uvnitř i vně společnosti se chováme poctivě a jednáme čestně.

Zaměření se na spolupracovníky:

Při komunikaci se spolupracovníky otevřeně vyjadřujeme své myšlenky, názory a pocity. Respektujeme jeden druhého, nasloucháme si a přitom si pomáháme za účelem vytváření kvalitního pracovního týmu.

Produktivita:

Cesta vpřed je pro nás cesta produktivity práce a zavádění inovačních technologií.

SOCIÁLNÍ/SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Společnost Strojírna Vehovský s.r.o. se snaží chovat zodpovědně také vůči svému okolí, které nám není lhostejné. Cítíme společenskou odpovědnost a snažíme se o rozvoj oblasti, ve které žijeme. Každoročně přispíváme na vybrané projekty. Pravidelně podporujeme aktivity obce Otice či Střední školu technickou Opava. Mimo jiné jsme podpořili také Slezskou nemocnici Opava, žáky fotbalového klubu Opava, sbor dobrovolných hasičů Otice či basketbalový klub Opava.

O našem vztahu k životnímu prostředí nejlépe vypovídá okolí naší společnosti.

Chceme, aby se u nás každý člověk cítil spokojeně. Vzhled naší firmy je pro nás naší vizitkou a prioritou. Přijďte se k nám podívat a přesvědčte se na vlastní oči!

Požadovaná spolehlivost obrábění

Příběhy našich průmyslových produktů